Tác hại của việc viết tiếng Việt không dấu  Trở về trang chủ 

Khi đọc mà phải nghĩ rất lâu và đôi khi không hiểu gì cả vì tiếng VN không có dấu.

Một ít ví dụ cụ thể :

Bo an buoi toi chua
Bố ăn buổi tối chưa
Bố ăn buồi tôi chưa


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen